Konkursi / Oglasi

pdfKONAČNI REZULTATI ČIN POLICAJAC I MLAĐI INSPEKTOR NAKON ŽALBI

pdfKONAČNI REZULTATI - ČIN MLAĐI INSPEKTOR

pdfKONAČNI REZULTATI - ČIN POLICAJAC

pdfRezultati provjere poznavanja rada na računalu

pdfPoziv za praktičan rad na računalu - Mlađi inspektor i policajac

pdfLista pitanja za pismeni test provjere rada na računalima

pdfPoziv na pismeni test provjere rada na računalima - Mlađi inspektor

pdfPoziv na pismeni test provjere rada na računalima - Policajac

pdfREZULTATI TESTA LJEKARSKE SPOSOBNOSTI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfREZULTATI TESTA LJEKARSKE SPOSOBNOSTI - POLICAJAC

pdfSpisak kandidata koji se pozivaju na provjere zdravstvene sposobnosti - MLAĐI INSPEKTOR

pdfSpisak kandidata koji se pozivaju na provjere zdravstvene sposobnosti - POLICAJAC

pdfRezultati testa tjelesne sposobnosti - MLAĐI INSPEKTOR

pdfRezultati testa tjelesne sposobnosti - POLICAJAC

pdfSPISAK KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA TEST TJELESNE SPOSOBNOSTI - MLAĐI INSPEKTOR

pdfSPISAK KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA TEST TJELESNE SPOSOBNOSTI - POLICAJAC

pdfREZULTATI TESTA OPĆEG ZNANJA - POLICAJAC

pdfREZULTATI TESTA OPĆEG ZNANJA - MLAĐI NSPEKTOR

pdfSPISAK KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA INTERVJU - MLAĐI INSPEKTOR

pdfSPISAK KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA INTERVJU - POLICAJAC

LISTA KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA INTERVJU ČIN MLAĐI INSPEKTOR

LISTA KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA INTERVJU ČIN POLICAJAC

pdfLISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA

pdfPOZIV ZA PISMENI TEST OPĆEG ZNANJA - MLAĐI INSPEKTOR

pdfPoziv za pismeni test općeg znanja - POLICAJAC

pdfSpisak kandidata koji ne zadovoljavaju uslove

pdfJAVNI OGLAS

pdfOBRAZAC ZA PRIJAVU

pdfPOTVRDA O PRIJEMU PRIJAVE